نوبت دهی اينترنتی مجتمع دارويی درمانی هلال ايران
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها


 


ليست تخصصها و پزشکها

Skip Navigation Links.
Collapse مجتمع دارويی درماني هلالمجتمع دارويی درماني هلال
Collapse کلينيک چشم  (ویزیت پزشک)کلينيک چشم (ویزیت پزشک)
Collapse  متخصص چشم  متخصص چشم
خانم دکتر کوهستانی -- کد سه رقمی تلفنی (301)
خانم دکتر عمو هاشمی -- کد سه رقمی تلفنی (304)
دكتر حكمت -- کد سه رقمی تلفنی (305)
خانم دكتر ساساني -- کد سه رقمی تلفنی (306)
Collapse فوق تخصص قرنيهفوق تخصص قرنيه
دکتر اميری -- کد سه رقمی تلفنی (406)
خانم دکتر رفعتی -- کد سه رقمی تلفنی (405)
دکتر فقيهی -- کد سه رقمی تلفنی (400)
دکتریادگاری -- کد سه رقمی تلفنی (408)
فوق تخصص شبکيه
فوق تخصص گلوکوم
فوق تخصص پلك و مجراي اشكي
پاراکلينيک چشم (لیزر ، عکس، پریمتری، پنتاکم و...)
اپتومتری (بینایی سنجی)
آزمايشگاه1398/04/29      کد کاربر:    شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com ورود