نوبت دهی اينترنتی مجتمع دارويی درمانی هلال ايران
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها


 


ليست تخصصها و پزشکها

Skip Navigation Links.
Collapse مجتمع دارويی درماني هلالمجتمع دارويی درماني هلال
Collapse کلينيک چشم  (ویزیت پزشک)کلينيک چشم (ویزیت پزشک)
Collapse  متخصص چشم جراح آب مرواريد و ليزيك متخصص چشم جراح آب مرواريد و ليزيك
خانم دکتر کوهستانی -- کد سه رقمی تلفنی (301)
خانم دکتر عمو هاشمی -- کد سه رقمی تلفنی (304)
دكتر حكمت -- کد سه رقمی تلفنی (305)
خانم دكتر ساساني -- کد سه رقمی تلفنی (306)
Collapse فوق تخصص قرنيه جراح آب مرواريد و ليزيكفوق تخصص قرنيه جراح آب مرواريد و ليزيك
دکتر اميری -- کد سه رقمی تلفنی (406)
خانم دکتر رفعتی -- کد سه رقمی تلفنی (405)
دکتر فقيهی -- کد سه رقمی تلفنی (400)
دکتریادگاری -- کد سه رقمی تلفنی (408)
فوق تخصص شبکيه جراح آب مرواريد و ليزيك
فوق تخصص گلوکوم جراح آب مرواريد و ليزيك
فوق تخصص پلك و مجرا،آب مرواريد و ليزيك،استرابيسم
پاراکلينيک چشم (لیزر ، عکس، پریمتری، پنتاکم و...)
اپتومتری (بینایی سنجی)
آزمايشگاه1398/01/07      کد کاربر:    شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com ورود